Canlyniadau etholiadau ar gyfer Bodedern

Etholiadau Cyngor Tref a Chymuned Mai 2013 - Dydd Iau, 2ail Mai, 2013

Bodedern - canlyniadau
Ymgeisydd yr etholiad Plaid Pleidleisiau % Outcome
Geraint Hughes Dim cystadleuaeth Wedi'i ethol
Linda Ann Jones Dim cystadleuaeth Wedi'i ethol
Robert Adrian Jones Dim cystadleuaeth Wedi'i ethol
William Victor Owen Dim cystadleuaeth Wedi'i ethol
Jane Ann Roberts Dim cystadleuaeth Wedi'i ethol
Eiluned Ann Burgess Thomas Dim cystadleuaeth Wedi'i ethol