Canlyniadau etholiadau ar gyfer Bodffordd-Ward Bodwrog / Bodwrog Ward

Etholiadau Cyngor Tref a Chymuned Mai 2013 - Dydd Iau, 2ail Mai, 2013

Bodffordd-Ward Bodwrog / Bodwrog Ward - canlyniadau
Ymgeisydd yr etholiad Plaid Pleidleisiau % Outcome
Glyn Owen Dim cystadleuaeth Wedi'i ethol
Richard Rhys Roberts Dim cystadleuaeth Wedi'i ethol