Canlyniadau etholiadau ar gyfer Bodorgan-Ward Llangadwaladr / Llangadwaladr Ward

Etholiadau Cyngor Tref a Chymuned Mai 2013 - Dydd Iau, 2ail Mai, 2013

Bodorgan-Ward Llangadwaladr / Llangadwaladr Ward - canlyniadau
Ymgeisydd yr etholiad Plaid Pleidleisiau % Outcome
Gwilym Davies Dim cystadleuaeth Wedi'i ethol
Myfyr Davies Dim cystadleuaeth Wedi'i ethol
Rhys Evans Dim cystadleuaeth Wedi'i ethol