Canlyniadau etholiadau ar gyfer Bodorgan-Ward Trefdraeth / Trefdraeth Ward

Etholiadau Cyngor Tref a Chymuned Mai 2013 - Dydd Iau, 2ail Mai, 2013

Bodorgan-Ward Trefdraeth / Trefdraeth Ward - canlyniadau
Ymgeisydd yr etholiad Plaid Pleidleisiau % Outcome
Gareth Evans Dim cystadleuaeth Wedi'i ethol
William Thomas Griffiths Dim cystadleuaeth Wedi'i ethol
Andrew Mark Hughes Dim cystadleuaeth Wedi'i ethol
Jeffrey Hughes Dim cystadleuaeth Wedi'i ethol
Dafydd Gwynedd Jones Dim cystadleuaeth Wedi'i ethol
Gwilym Wyn Looms Dim cystadleuaeth Wedi'i ethol
Selwyn Hugh Thomas Williams Dim cystadleuaeth Wedi'i ethol