Canlyniadau etholiadau ar gyfer Bryngwran - Ward Bryngwran / Bryngwran Ward

Etholiadau Cyngor Tref a Chymuned Mai 2013 - Dydd Iau, 2ail Mai, 2013

Bryngwran - Ward Bryngwran / Bryngwran Ward - canlyniadau
Ymgeisydd yr etholiad Plaid Pleidleisiau % Outcome
Kevin Humphreys Dim cystadleuaeth Wedi'i ethol
Robert Aled Meics Dim cystadleuaeth Wedi'i ethol
Iori Roberts Dim cystadleuaeth Wedi'i ethol
David Irfon Rowlands Dim cystadleuaeth Wedi'i ethol
Ceridwen Lloyd Thomas Dim cystadleuaeth Wedi'i ethol