Canlyniadau etholiadau ar gyfer Bryngwran-Ward Llanbeulan / Llanbeulan Ward

Etholiadau Cyngor Tref a Chymuned Mai 2013 - Dydd Iau, 2ail Mai, 2013

Bryngwran-Ward Llanbeulan / Llanbeulan Ward - canlyniadau
Ymgeisydd yr etholiad Plaid Pleidleisiau % Outcome
Bob Parry Plaid Cymru - The Party of Wales Dim cystadleuaeth Wedi'i ethol