Canlyniadau etholiadau ar gyfer Caergybi-Ward Ffordd Llundain / Holyhead-London Road Ward

Etholiadau Cyngor Tref a Chymuned Mai 2013 - Dydd Iau, 2ail Mai, 2013

Caergybi-Ward Ffordd Llundain / Holyhead-London Road Ward - canlyniadau
Ymgeisydd yr etholiad Plaid Pleidleisiau % Outcome
Jean Llewelyn Williams Dim cystadleuaeth Wedi'i ethol
Ronald Edward Williams Dim cystadleuaeth Wedi'i ethol