Canlyniadau etholiadau ar gyfer Cylch y Garn - Ward Llanrhuddlad / Llanrhuddlad Ward

Etholiadau Cyngor Tref a Chymuned Mai 2013 - Dydd Iau, 2ail Mai, 2013

Cylch y Garn - Ward Llanrhuddlad / Llanrhuddlad Ward - canlyniadau
Ymgeisydd yr etholiad Plaid Pleidleisiau % Outcome
Kenneth Pritchard Hughes Annibynnol / Independent Dim cystadleuaeth Wedi'i ethol
William Foulkes Kerfoot Hughes Dim cystadleuaeth Wedi'i ethol
Maldwyn Roberts Dim cystadleuaeth Wedi'i ethol
Meurig Williams Dim cystadleuaeth Wedi'i ethol