Canlyniadau etholiadau ar gyfer Cylch y Garn-Ward Llanfairynghornwy / Llanfairynghornwy Ward

Etholiadau Cyngor Tref a Chymuned Mai 2013 - Dydd Iau, 2ail Mai, 2013

Cylch y Garn-Ward Llanfairynghornwy / Llanfairynghornwy Ward - canlyniadau
Ymgeisydd yr etholiad Plaid Pleidleisiau % Outcome
Eric Davies Dim cystadleuaeth Wedi'i ethol
Huw Morris Jones Dim cystadleuaeth Wedi'i ethol