Canlyniadau etholiadau ar gyfer Llanbadrig-Ward Cemaes / Cemaes Ward

Etholiadau Cyngor Tref a Chymuned Mai 2013 - Dydd Iau, 2ail Mai, 2013

Llanbadrig-Ward Cemaes / Cemaes Ward - canlyniadau
Ymgeisydd yr etholiad Plaid Pleidleisiau % Outcome
Julia Dobson Welsh Labour / Llafur Cymru Dim cystadleuaeth Wedi'i ethol
Rosemary Ann Griffiths Dim cystadleuaeth Wedi'i ethol
Anthony Richard Hughes Dim cystadleuaeth Wedi'i ethol
Elfed Jones Plaid Cymru - The Party of Wales Dim cystadleuaeth Wedi'i ethol
David Livingstone Dim cystadleuaeth Wedi'i ethol
Jack Longman Dim cystadleuaeth Wedi'i ethol
Owen David Owens Dim cystadleuaeth Wedi'i ethol