Canlyniadau etholiadau ar gyfer rhanbarth etholiadol

Etholiadau Cyngor Sir Ynys Môn Mai 2017 - Dydd Iau, 4ydd Mai, 2017