Etholiadau Cyngor Tref a Chymuned Mai 2017 - Dydd Iau, 4ydd Mai, 2017

Election summary for Tref a Chymuned
Tref a Chymuned Ymgeisydd etholiadol Plaid neu Bleidiau a Etholwyd
Amlwch Ward Wledig / Rural Ward Richard Owain Jones
Myrddin Wyn Owens
David Llewelyn Roberts
Gareth Winston Roberts
Gordon McLeod Warren Llafur a'r Blaid Gydweithredol / Labour and Co-operative Party
Amlwch-Ward y Dref / Amlwch - Town Ward John Byast
Helen Mai Hughes
Julie Ann Hughes
Meg Roberts
Mike Lastra Roberts
Caergybi-Ward Morawelon / Holyhead-Morawelon Ward Raymond Jones
Ken Tatlock Annibynnol
Caergybi-Ward Porthyfelin / Holyhead-Porthyfelin Ward Adrienne Edwards
Richard Parry
Alan Williams Llafur Cymru
Llanfaelog - Ward Maelog / Maelog Ward Philip Bayman
Charles Peter Carnall
Ifor Alwyn Edwards
Delyth Angharad Lynford Owen
Emma Elizabeth Roberts
Wynn Williams
Llangefni - Ward Cefni / Cefni Ward Ieuan Glyn Davies
Victor Hughes
Terry Jones
Non Wyn Parry Annibynnol
Nicola Fay Roberts Plaid Cymru - The Party of Wales
Llangefni - Ward Cyngar / Cyngar Ward David Devenport Evans
Arwel Môn Hughes
Dylan Wyn Rees Plaid Cymru - The Party of Wales
Christine Roberts
Margaret Ann Thomas