Etholiadau Cyngor Tref a Chymuned Mai 2013 - Dydd Iau, 2ail Mai, 2013

Election summary for Tref a Chymuned
Tref a Chymuned Ymgeisydd etholiadol Plaid neu Bleidiau a Etholwyd Time declared
Aberffraw - Ward Ddeheuol / Southern Ward Christopher Mark Bennett
Aberffraw - Ward Ddeheuol / Southern Ward Alexander Gilmour
Aberffraw - Ward Ddeheuol / Southern Ward William Hughes
Aberffraw - Ward Ddeheuol / Southern Ward Dorothy Nash
Aberffraw - Ward Ddeheuol / Southern Ward Richard Barry Owen
Aberffraw - Ward Ddeheuol / Southern Ward Martin Smithurst
Aberffraw - Ward Ddeheuol / Southern Ward Chris Topps
Aberffraw - Ward Ddeheuol / Southern Ward Keith Woods
Aberffraw - Ward Ogleddol / Northern Ward Ron Hussey
Aberffraw - Ward Ogleddol / Northern Ward John Williams
Aberffraw-Ward Llangwyfan / Llangwyfan Ward Richard Forrest Owen
Amlwch Ward Wledig / Rural Ward Gwynn Jones
Amlwch Ward Wledig / Rural Ward Myrddin Wyn Owens
Amlwch Ward Wledig / Rural Ward Gareth Winston Roberts
Amlwch Ward Wledig / Rural Ward Gordon Warren
Amlwch-Ward y Dref / Amlwch - Town Ward Helen Mai Beck 03/05/2013, 17:19
Amlwch-Ward y Dref / Amlwch - Town Ward Elizabeth Connolly 03/05/2013, 17:19
Amlwch-Ward y Dref / Amlwch - Town Ward Dylan Madyn Jones 03/05/2013, 17:19
Amlwch-Ward y Dref / Amlwch - Town Ward Meg Roberts 03/05/2013, 17:19
Amlwch-Ward y Dref / Amlwch - Town Ward Michael James Roberts 03/05/2013, 17:19
Amwlch-Ward y Borth / Amlwch Port Ward Nige Ault 03/05/2013, 17:46
Amwlch-Ward y Borth / Amlwch Port Ward Arwel John Hughes 03/05/2013, 17:46
Amwlch-Ward y Borth / Amlwch Port Ward Wayne Jones 03/05/2013, 17:46
Amwlch-Ward y Borth / Amlwch Port Ward John Llewelyn Pritchard 03/05/2013, 17:46
Amwlch-Ward y Borth / Amlwch Port Ward Miriam Elisabeth Sanders 03/05/2013, 17:46
Biwmares - Ward Ddwyreiniol / Beaumaris-East Ward Betty Lorraine Kotkowicz
Biwmares - Ward Ddwyreiniol / Beaumaris-East Ward Ronald John Parry
Biwmares - Ward Ddwyreiniol / Beaumaris-East Ward Clay Jax Theakston
Biwmares-Ward Ganolog / Beaumaris - Central Ward Ian Davies
Biwmares-Ward Ganolog / Beaumaris - Central Ward Gwen Evans-Jones
Biwmares-Ward Ganolog / Beaumaris - Central Ward Alistair James Grant
Biwmares-Ward Ganolog / Beaumaris - Central Ward Stan Zalot
Biwmares-Ward Orllewinol / Beaumaris-West Ward Charlie Brimecombe 03/05/2013, 17:36
Biwmares-Ward Orllewinol / Beaumaris-West Ward Frank Roberts Carr Welsh Labour / Llafur Cymru 03/05/2013, 17:36
Biwmares-Ward Orllewinol / Beaumaris-West Ward Joan Carr 03/05/2013, 17:36
Biwmares-Ward Orllewinol / Beaumaris-West Ward David Walter Gallichan 03/05/2013, 17:36
Biwmares-Ward Orllewinol / Beaumaris-West Ward John Jones 03/05/2013, 17:36
Biwmares-Ward Orllewinol / Beaumaris-West Ward Dan Jones 03/05/2013, 17:36
Biwmares-Ward Orllewinol / Beaumaris-West Ward Jason Peter Zalot Annibynnol 03/05/2013, 17:36
Bodedern Geraint Hughes
Bodedern Linda Ann Jones
Bodedern Robert Adrian Jones
Bodedern William Victor Owen
Bodedern Jane Ann Roberts
Bodedern Eiluned Ann Burgess Thomas
Bodffordd-Ward Bodwrog / Bodwrog Ward Glyn Owen
Bodffordd-Ward Bodwrog / Bodwrog Ward Richard Rhys Roberts
Bodffordd-Ward Heneglwys - Heneglwys Ward John Evans
Bodffordd-Ward Heneglwys - Heneglwys Ward John Egryn Lewis
Bodffordd-Ward Heneglwys - Heneglwys Ward Ellis Wyn Roberts
Bodffordd-Ward Llandrygarn / Bodffordd-Llandrygarn Ward Robert Morgan Roberts
Bodorgan-Ward Llangadwaladr / Llangadwaladr Ward Gwilym Davies
Bodorgan-Ward Llangadwaladr / Llangadwaladr Ward Myfyr Davies
Bodorgan-Ward Llangadwaladr / Llangadwaladr Ward Rhys Evans
Bodorgan-Ward Trefdraeth / Trefdraeth Ward Gareth Evans
Bodorgan-Ward Trefdraeth / Trefdraeth Ward William Thomas Griffiths
Bodorgan-Ward Trefdraeth / Trefdraeth Ward Andrew Mark Hughes
Bodorgan-Ward Trefdraeth / Trefdraeth Ward Jeffrey Hughes
Bodorgan-Ward Trefdraeth / Trefdraeth Ward Dafydd Gwynedd Jones
Bodorgan-Ward Trefdraeth / Trefdraeth Ward Gwilym Wyn Looms
Bodorgan-Ward Trefdraeth / Trefdraeth Ward Selwyn Hugh Thomas Williams
Bryngwran - Ward Bryngwran / Bryngwran Ward Kevin Humphreys
Bryngwran - Ward Bryngwran / Bryngwran Ward Robert Aled Meics
Bryngwran - Ward Bryngwran / Bryngwran Ward Iori Roberts
Bryngwran - Ward Bryngwran / Bryngwran Ward David Irfon Rowlands
Bryngwran - Ward Bryngwran / Bryngwran Ward Ceridwen Lloyd Thomas
Bryngwran-Ward Llanbeulan / Llanbeulan Ward Bob Parry Plaid Cymru - The Party of Wales
Caergybi Ward y Dref / Holyhead - Town Ward Ann Kennedy
Caergybi Ward y Dref / Holyhead - Town Ward Beryl Warner
Caergybi-Ward Ffordd Llundain / Holyhead-London Road Ward Jean Llewelyn Williams
Caergybi-Ward Ffordd Llundain / Holyhead-London Road Ward Ronald Edward Williams
Caergybi-Ward Kingsland / Holyhead-Kingsland Ward William John Chorlton Welsh Labour / Llafur Cymru
Caergybi-Ward Kingsland / Holyhead-Kingsland Ward Jeffrey M.Evans Annibynnol
Caergybi-Ward Maeshyfryd / Holyhead-Maeshyfryd Ward Stan Hadley
Caergybi-Ward Maeshyfryd / Holyhead-Maeshyfryd Ward Trefor Lloyd Hughes Plaid Cymru - The Party of Wales
Caergybi-Ward Maeshyfryd / Holyhead-Maeshyfryd Ward Ailia Lewis
Caergybi-Ward Morawelon / Holyhead-Morawelon Ward Rosemary Norma Keegans
Caergybi-Ward Parc a'r Mynydd / Holyhead - Parch a'r Mynydd Ward John Victor Owen
Caergybi-Ward Parc a'r Mynydd / Holyhead - Parch a'r Mynydd Ward Shaun James Redmond
Caergybi-Ward Porthyfelin / Holyhead-Porthyfelin Ward John Owen Knox Crawford
Caergybi-Ward Porthyfelin / Holyhead-Porthyfelin Ward Eric Gareth Jones
Caergybi-Ward Porthyfelin / Holyhead-Porthyfelin Ward Keith Roberts Welsh Labour / Llafur Cymru
Cwm Cadnant Tom Cooke
Cwm Cadnant Jean Davidson
Cwm Cadnant Sian Arwel Davies
Cwm Cadnant John Wyn Griffith
Cwm Cadnant Arfon Hughes
Cwm Cadnant Edward Morus Jones Plaid Cymru - The Party of Wales
Cwm Cadnant Idris Alan Jones
Cwm Cadnant Joan Elizabeth Kirkham
Cwm Cadnant Alun Roberts
Cwm Cadnant Ernie Thomas
Cwm Cadnant Eric Williams
Cylch y Garn - Ward Llanrhuddlad / Llanrhuddlad Ward Kenneth Pritchard Hughes Annibynnol / Independent
Cylch y Garn - Ward Llanrhuddlad / Llanrhuddlad Ward William Foulkes Kerfoot Hughes
Cylch y Garn - Ward Llanrhuddlad / Llanrhuddlad Ward Maldwyn Roberts
Cylch y Garn - Ward Llanrhuddlad / Llanrhuddlad Ward Meurig Williams
Cylch y Garn-Ward Llanfairynghornwy / Llanfairynghornwy Ward Eric Davies
Cylch y Garn-Ward Llanfairynghornwy / Llanfairynghornwy Ward Huw Morris Jones
Llanbadrig-Ward Cemaes / Cemaes Ward Julia Dobson Welsh Labour / Llafur Cymru
Llanbadrig-Ward Cemaes / Cemaes Ward Rosemary Ann Griffiths
Llanbadrig-Ward Cemaes / Cemaes Ward Anthony Richard Hughes
Llanbadrig-Ward Cemaes / Cemaes Ward Elfed Jones Plaid Cymru - The Party of Wales
Llanbadrig-Ward Cemaes / Cemaes Ward David Livingstone
Llanbadrig-Ward Cemaes / Cemaes Ward Jack Longman
Llanbadrig-Ward Cemaes / Cemaes Ward Owen David Owens
Llanbadrig-Ward Padrig / Padrig Ward Marilyn Hughes
Llanbadrig-Ward Padrig / Padrig Ward Christine Turner Welsh Conservative Party Candidate / Ymgeisydd Plaid Geidwadol Cymru
Llanddaniel Fab Susie Brown
Llanddaniel Fab Pauline Dresch
Llanddaniel Fab Sarah Louise Grawe
Llanddaniel Fab Kenneth Jones
Llanddaniel Fab Nia Wright Morgan
Llanddaniel Fab Dafydd Roberts
Llanddaniel Fab Neill Susannah
Llanddona-Ward Llanddona / Llanddona Ward Dafydd Pritchard
Llanddona-Ward Llanddona / Llanddona Ward William Charles Williams
Llanddona-Ward Llaniestyn / Llaniestyn Ward Myrddin John Roberts
Llanddyfnan-Ward Llanddyfnan / Llanddyfnan Ward Dewi Ap Rhobert Plaid Cymru - The Party of Wales
Llanddyfnan-Ward Llanddyfnan / Llanddyfnan Ward Manon Mair Huws
Llanddyfnan-Ward Llanddyfnan / Llanddyfnan Ward Mike Lees
Llanddyfnan-Ward Llanddyfnan / Llanddyfnan Ward Clive McGregor
Llanddyfnan-Ward Llanddyfnan / Llanddyfnan Ward Dylan Eryl Morgan
Llanddyfnan-Ward Llanddyfnan / Llanddyfnan Ward William Vaughan
Llanddyfnan-Ward Llanfihangel Tre'r Beirdd/Llanfihangel Tre'r Beirdd Ward Dorian Roberts
Llanddyfnan-Ward Llanfihangel Tre'r Beirdd/Llanfihangel Tre'r Beirdd Ward Gwyndaf David Williams
Llanddyfnan-Ward Llangwyllog / Llangwyllog Ward Arfon Wyn Ab Eurig
Llanddyfnan-Ward Llangwyllog / Llangwyllog Ward Dic Pritchard
Llaneilian-Ward Eilian / Eilian Ward David Richard Herbert
Llaneilian-Ward Eilian / Eilian Ward Helen Hughes
Llaneilian-Ward Eilian / Eilian Ward Tommy Jones
Llaneilian-Ward Eilian / Eilian Ward Helen Wyn Woodcock
Llaneilian-Ward Llwyfo / Llwyfo Ward David Gerrard
Llaneilian-Ward Llwyfo / Llwyfo Ward Gordon Fletcher Hayes
Llaneilian-Ward Llwyfo / Llwyfo Ward Thomas Elfyn Hughes
Llaneilian-Ward Llwyfo / Llwyfo Ward Glenys Jones
Llaneilian-Ward Llwyfo / Llwyfo Ward Hefina Williams
Llaneugrad Elfed Evans
Llaneugrad Anwen Saunders Jones
Llaneugrad Gwennant Owen
Llaneugrad Alice Jean Parry
Llaneugrad Pat Singleton
Llaneugrad Meirion Thomas
Llaneugrad Olwen Thomas
Llanfachraeth Edith Jean Bryant
Llanfachraeth Owen Charles Parry
Llanfachraeth Bleddyn Rowlands
Llanfachraeth Bob Wright
Llanfaelog - Ward Maelog / Maelog Ward Delyth Angharad Lynford Owen
Llanfaelog-Ward Rhosneigr / Rhosneigr Ward David John Barlow
Llanfaelog-Ward Rhosneigr / Rhosneigr Ward Annette Carnall
Llanfaelog-Ward Rhosneigr / Rhosneigr Ward Jack Lloyd
Llanfaelog-Ward Rhosneigr / Rhosneigr Ward John Anton Evan Morrison
Llanfaelog-Ward Rhosneigr / Rhosneigr Ward Evan Alun Owen
Llanfaelog-Ward Rhosneigr / Rhosneigr Ward Gwyneth Parry
Llanfaethlu-Ward Llanfaethlu / Llanfaethlu Ward Elizabeth Sarah Gillham
Llanfaethlu-Ward Llanfaethlu / Llanfaethlu Ward Dorothy Brenda Hughes
Llanfaethlu-Ward Llanfaethlu / Llanfaethlu Ward Owain Arwel Hughes
Llanfaethlu-Ward Llanfaethlu / Llanfaethlu Ward Peter Selwyn Jones
Llanfaethlu-Ward Llanfaethlu / Llanfaethlu Ward Evan Richard Owen
Llanfaethlu-Ward Llanfaethlu / Llanfaethlu Ward Ellen Ann Parry
Llanfaethlu-Ward Llanfwrog / Llanfwrog Ward Owen Wyn Williams
Llanfair yn Neubwll Frances May Jones
Llanfair yn Neubwll Gwilym Owen Jones
Llanfair yn Neubwll Gwynfor Lloyd Jones
Llanfair yn Neubwll Thomas Kilduff
Llanfair yn Neubwll Gordon Owen
Llanfair yn Neubwll Beryl Sailsbury
Llanfair yn Neubwll Dyfed Emlyn Williams
Llanfair-Mathafarn-Eithaf - Ward Llanbedrgoch / Llanbedrgoch Ward Wenda Owen 03/05/2013, 17:19
Llanfair-Mathafarn-Eithaf - Ward Llanbedrgoch / Llanbedrgoch Ward Jenet Peers 03/05/2013, 17:19
Llanfair-Mathafarn-Eithaf-Ward Benllech 'A'/ Bennlech 'A' Ward Paul Brook
Llanfair-Mathafarn-Eithaf-Ward Benllech 'A'/ Bennlech 'A' Ward Gwyneth Marion Davies
Llanfair-Mathafarn-Eithaf-Ward Benllech 'A'/ Bennlech 'A' Ward Medwyn Williams
Llanfair-Mathafarn-Eithaf-Ward Benllech 'B'/ Benllech 'B' Ward Kevin Fenn Griffiths
Llanfair-Mathafarn-Eithaf-Ward Benllech 'B'/ Benllech 'B' Ward Ieuan Williams Annibynnol / Independent
Llanfair-Mathafarn-Eithaf-Ward Benllech 'B'/ Benllech 'B' Ward Nia Williams
Llanfair-Mathafarn-Eithaf-Ward Brynteg / Brynteg Ward Graham Harker-Roberts
Llanfairpwllgwyngyll-Ward Braint / Braint Ward Owen Alun Jones
Llanfairpwllgwyngyll-Ward Braint / Braint Ward Alun Wyn Mummery Plaid Cymru - The Party of Wales
Llanfairpwllgwyngyll-Ward Braint / Braint Ward Emlyn Parry
Llanfairpwllgwyngyll-Ward Braint / Braint Ward John Roberts
Llanfairpwllgwyngyll-Ward Braint / Braint Ward Arfon Williams
Llanfairpwllgwyngyll-Ward Gwyngyll / Gwyngyll Ward Hanna Huws
Llanfairpwllgwyngyll-Ward Gwyngyll / Gwyngyll Ward Bethan Jones
Llanfairpwllgwyngyll-Ward Gwyngyll / Gwyngyll Ward Meirion Jones Plaid Cymru - The Party of Wales
Llanfairpwllgwyngyll-Ward Gwyngyll / Gwyngyll Ward Gareth Jones
Llanfairpwllgwyngyll-Ward Gwyngyll / Gwyngyll Ward Gwynfor Parry
Llanfairpwllgwyngyll-Ward Gwyngyll / Gwyngyll Ward Alice Thomas
Llanfairpwllgwyngyll-Ward Gwyngyll / Gwyngyll Ward Dennis Williams
Llanfihangel Esceifiog Raymond Evans
Llanfihangel Esceifiog Catherine Jane Hughes
Llanfihangel Esceifiog Janet Hughes
Llanfihangel Esceifiog Richard Michael Jones
Llanfihangel Esceifiog Barbara McKeaveney
Llanfihangel Esceifiog Ian Wyn Owen
Llanfihangel Esceifiog John Dewi Pritchard
Llanfihangel Esceifiog Meirion Thomas
Llanfihangel Esceifiog Ted Thomas
Llanfihangel Esceifiog Einion Parry Williams Welsh Labour / Llafur Cymru
Llangefni - Ward Cefni / Cefni Ward Terry Jones
Llangefni - Ward Cefni / Cefni Ward Non Wyn Parry
Llangefni - Ward Cefni / Cefni Ward Nicola Roberts Plaid Cymru - The Party of Wales
Llangefni - Ward Cefni / Cefni Ward Maurice Turner
Llangefni - Ward Cefni / Cefni Ward Rita Williams
Llangefni - Ward Cyngar / Cyngar Ward John Egryn Lewis
Llangefni - Ward Cyngar / Cyngar Ward Margaret Thomas Welsh Labour / Llafur Cymru
Llangefni - Ward Cyngar / Cyngar Ward Dylan Rees Plaid Cymru - The Party of Wales
Llangefni - Ward Cyngar / Cyngar Ward Jean Roberts
Llangefni - Ward Cyngar / Cyngar Ward Nici Roberts
Llangefni - Ward Tudur / Tudur Ward Llinos Glyn Jones
Llangefni - Ward Tudur / Tudur Ward John Lee
Llangefni - Ward Tudur / Tudur Ward Berwyn Owen
Llangefni - Ward Tudur / Tudur Ward Cathrin Williams
Llangoed-Ward Llangoed / Llangoed Ward Lewis Davies Plaid Cymru - The Party of Wales
Llangoed-Ward Llangoed / Llangoed Ward Wyn Hughes
Llangoed-Ward Llangoed / Llangoed Ward Gareth Rhys Moore
Llangoed-Ward Llangoed / Llangoed Ward Alan Owen
Llangoed-Ward Llangoed / Llangoed Ward Dafydd Roberts
Llangoed-Ward Llangoed / Llangoed Ward Megan Wyn Roberts
Llangoed-Ward Penmon / Penmon Ward Emily Ruth Roberts
Llangoed-Ward Penmon / Penmon Ward Margaret Ann Roberts
Llangristiolus-Ward Cerrigceinwen / Cerrigceinwen Ward Dennis Bryant
Llangristiolus-Ward Cerrigceinwen / Cerrigceinwen Ward John Lee
Llangristiolus-Ward Cerrigceinwen / Cerrigceinwen Ward John Egryn Lewis
Llangristiolus-Ward Cerrigceinwen / Cerrigceinwen Ward John Kenneth Owen
Llangristiolus-Ward Cerrigceinwen / Cerrigceinwen Ward Richard Parry Plaid Cymru - The Party of Wales
Llangristiolus-Ward Llangristiolus / Llangristiolus Ward David Robert Jones
Llangristiolus-Ward Llangristiolus / Llangristiolus Ward Brian Owen Annibynnol / Independent
Llangristiolus-Ward Llangristiolus / Llangristiolus Ward Geraint Williams
Llanidan Mark Evans
Llanidan Lynn Hervouet
Llanidan Hywel Eifion Jones Annibynnol / Independent
Llanidan Thomas Huw Derfel Temple Morgan
Llanidan Ronnie Mummery
Llanidan Arthur Wyn Thomas
Llanidan Sandra Lynne Thomas
Llannerchymedd-Ward Llannerchymedd / Llannerchymedd Ward Jackie Jones
Llannerchymedd-Ward Llannerchymedd / Llannerchymedd Ward Thomas Arfon Jones
Llannerchymedd-Ward Llannerchymedd / Llannerchymedd Ward John Allan Jukes
Llannerchymedd-Ward Llannerchymedd / Llannerchymedd Ward Dawn Lovelock
Llannerchymedd-Ward Llannerchymedd / Llannerchymedd Ward John Elfryn Owen
Llannerchymedd-Ward Llannerchymedd / Llannerchymedd Ward Dafydd Michael Parry
Llannerchymedd-Ward Llannerchymedd / Llannerchymedd Ward Ann Roberts
Llannerchymedd-Ward Llannerchymedd / Llannerchymedd Ward Dafydd Williams
Mechell-Ward Carreglefn / Carreglefn Ward Adrian Parry
Mechell-Ward Llanfechell / Llanfechell Ward Dawn Griffith-Jones
Mechell-Ward Llanfechell / Llanfechell Ward Mary Hughes
Mechell-Ward Llanfechell / Llanfechell Ward Richard Wyn Hughes
Mechell-Ward Llanfechell / Llanfechell Ward Anthony William Jones
Mechell-Ward Llanfechell / Llanfechell Ward Jac Jones
Mechell-Ward Llanfechell / Llanfechell Ward Elaine Rowlands
Mechell-Ward Llanfechell / Llanfechell Ward Owen Mostyn Williams
Moelfre-Ward Llanallgo / Llanallgo Ward Dewi Pritchard Evans
Moelfre-Ward Llanallgo / Llanallgo Ward Derlwyn Rees Hughes Independent / Annibynnol
Moelfre-Ward Llanallgo / Llanallgo Ward David Arbonne Owens
Moelfre-Ward Llanallgo / Llanallgo Ward Dwynwen Parry
Moelfre-Ward Llanallgo / Llanallgo Ward Gareth Wyn Parry
Moelfre-Ward Llanallgo / Llanallgo Ward Laura Pritchard
Moelfre-Ward Llanallgo / Llanallgo Ward Gary Eilian Thomas
Moelfre-Ward Penrhoslligwy / Penthoslligwy Ward Owen Thomas Hughes
Moelfre-Ward Penrhoslligwy / Penthoslligwy Ward Alaw Rowlands
Moelfre-Ward Penrhoslligwy / Penthoslligwy Ward Alwyn William Rowlands
Penmynydd Richard Edwards
Penmynydd Alaw Evans
Penmynydd Angharad Holmes
Penmynydd Nia Jane Jones
Penmynydd Dafydd Idriswyn Roberts
Pentraeth Hywel Hugh Hughes
Pentraeth Harri Gwyn Jones
Pentraeth Megan Lloyd
Pentraeth Ann Mary Thomas
Pentraeth William Emlyn Williams
Porthaethwy-Ward Cadnant / Menai Bridge-Cadnant Ward Richard George Barker
Porthaethwy-Ward Cadnant / Menai Bridge-Cadnant Ward Harold Rees Barton
Porthaethwy-Ward Cadnant / Menai Bridge-Cadnant Ward Douglas William Barnes
Porthaethwy-Ward Cadnant / Menai Bridge-Cadnant Ward Kate Elias
Porthaethwy-Ward Cadnant / Menai Bridge-Cadnant Ward Keith Evans Annibynnol / Independent
Porthaethwy-Ward Cadnant / Menai Bridge-Cadnant Ward Wendy Faulkner
Porthaethwy-Ward Cadnant / Menai Bridge-Cadnant Ward Rheinallt Armon Thomas
Porthaethwy-Ward Tysilio / Menai Bridge-Tysilio Ward Colin Reginald Davey
Porthaethwy-Ward Tysilio / Menai Bridge-Tysilio Ward John Meirion Davies
Porthaethwy-Ward Tysilio / Menai Bridge-Tysilio Ward Michael Davies
Porthaethwy-Ward Tysilio / Menai Bridge-Tysilio Ward Hillary Mary Hunt
Porthaethwy-Ward Tysilio / Menai Bridge-Tysilio Ward Jacqueline Elizabeth Jones
Porthaethwy-Ward Tysilio / Menai Bridge-Tysilio Ward Selwyn Trefor Williams
Rhoscolyn Susan Elizabeth Hanbury
Rhoscolyn Iwan Tudur Jones
Rhoscolyn Elwyn Owen
Rhoscolyn Gwilym Elias Parry
Rhoscolyn Eleri Roberts
Rhoscolyn William Hughes Roberts
Rhoscolyn Anthony John Thompson
Rhosybol-Ward Llandyfrydog / Llandyfrydog Dennis Evans
Rhosybol-Ward Llandyfrydog / Llandyfrydog David John Rushworth
Rhosybol-Ward Rhosybol / Rhosybol Ward Wendy Ann Morris Griffiths
Rhosybol-Ward Rhosybol / Rhosybol Ward Aled Morris Jones Democratiaid Rhyddfrydol Cymru / Welsh Liberal Democrats
Rhosybol-Ward Rhosybol / Rhosybol Ward Carol Ann Jones
Rhosybol-Ward Rhosybol / Rhosybol Ward Ceri Jones
Rhosybol-Ward Rhosybol / Rhosybol Ward Gwilym Morris
Rhosybol-Ward Rhosybol / Rhosybol Ward Rhys Owen
Rhosybol-Ward Rhosybol / Rhosybol Ward George Murray Stuart
Rhosyr-Ward Llangaffo / Llangaffo Ward Gwilym Roberts
Rhosyr-Ward Llangaffo / Llangaffo Ward Owen Meredydd Thomas
Rhosyr-Ward Llangeinwen / Llangeinwen Ward Helen Wyn Granton
Rhosyr-Ward Llangeinwen / Llangeinwen Ward Timothy Owen
Rhosyr-Ward Llangeinwen / Llangeinwen Ward Dafydd Roberts
Rhosyr-Ward Llangeinwen / Llangeinwen Ward Natasja Philomena Woodcock
Rhosyr-Ward Niwbwrch / Newborough Ward David Hughes
Rhosyr-Ward Niwbwrch / Newborough Ward Thomas Hughes
Rhosyr-Ward Niwbwrch / Newborough Ward Enid Mummery
Rhosyr-Ward Niwbwrch / Newborough Ward Glenys Owen
Rhosyr-Ward Niwbwrch / Newborough Ward Roy Winston Roberts
Trearddur Jack Thomas Abbott
Trearddur Susan Gail Conrad-Smith
Trearddur Anwen McCann
Trearddur Cyndy McDermott
Trearddur Eric Roberts Welsh Conservative Party Candidate / Ymgeisydd Plaid Geidwadol Cymru
Trearddur Siôn Barnett Roberts
Trearddur Dafydd Rhys Thomas Annibynnol / Independent
Trearddur Philip Walker
Trearddur Gwyn Williams
Tref Alaw-Ward Llanbabo/Llanbabo Ward Owen Glyn Hughes
Tref Alaw-Ward Llanbabo/Llanbabo Ward William Peredur Hughes
Tref Alaw-Ward Llanddeusant / Llanddeusant Ward Trefor Owen Jones
Tref Alaw-Ward Llanddeusant / Llanddeusant Ward Geraint Wyn Owen
Tref Alaw-Ward Llanddeusant / Llanddeusant Ward Owain Samuel Owen
Tref Alaw-Ward Llanddeusant / Llanddeusant Ward Iona Phillips
Tref Alaw-Ward Llanddeusant / Llanddeusant Ward Ifan Rowlands
Tref Alaw-Ward Llanddeusant / Llanddeusant Ward John Trefor Gwyn Rowlands
Tref Alaw-Ward Llantrisant / Llantrisant Ward John Owain Griffith
Tref Alaw-Ward Llechcynfarwy / Llechcynfarwy Ward Arthur Jones
Tref Alaw-Ward Llechcynfarwy / Llechcynfarwy Ward Hugh Llewelyn Williams
Trewalchmai Margaret Elisabeth Evans
Trewalchmai Edna Jones
Trewalchmai Sharon Evans Jones
Trewalchmai Catherine Lloyd
Trewalchmai Brian Veevers
Trewalchmai Gareth Lloyd Williams
Trewalchmai Helen Williams
Y Fali-Ward Gorad / Valley-Gorad Ward Sandy Roberts
Y Fali-Ward Gorad / Valley-Gorad Ward Mavis Swaine-Williams
Y Fali-Ward Gorad / Valley-Gorad Ward Neil R Tuck
Y Fali-Ward Gorad / Valley-Gorad Ward Hazel May Wilson
Y Fali-Ward Llanynghenedl / Valley-Llanynghenedl Ward Derek Griffith
Y Fali-Ward Orllewinol / Valley-West Ward Colin Wyn Torr Annibynnol / Independent
Y Fali-Ward Orllewinol / Valley-West Ward David John Walters
Y Fali-Ward y Pentref / Valley-Village Ward Gordon David Browne
Y Fali-Ward y Pentref / Valley-Village Ward Bill Rogerson