Etholiadau Lleol Mai 2013 - Dydd Iau, 2ail Mai, 2013

Crynodeb o'r etholiad ar gyfer Rhanbarth Etholiadol
Rhanbarth Etholiadol Ymgeisydd etholiadol Plaid neu Bleidiau a Etholwyd Time declared
Aethwy Jim Evans 03/05/2013, 12:41
Aethwy Meirion Jones Plaid Cymru - The Party of Wales 03/05/2013, 12:41
Aethwy Alun Wyn Mummery Plaid Cymru - The Party of Wales 03/05/2013, 12:41
Bro Aberffraw Ann Griffith Plaid Cymru - The Party of Wales 03/05/2013, 17:25
Bro Aberffraw Peter Rogers 03/05/2013, 17:25
Bro Rhosyr Victor Hughes 03/05/2013, 16:50
Bro Rhosyr Hywel Eifion Jones 03/05/2013, 16:50
Caergybi Bob Llewelyn Jones Annibynnol 03/05/2013, 11:30
Caergybi Raymond Jones 03/05/2013, 11:30
Caergybi Arwel Roberts 03/05/2013, 11:30
Canolbarth Môn Bob Parry Plaid Cymru - The Party of Wales 03/05/2013, 12:10
Canolbarth Môn Dylan Rees Plaid Cymru - The Party of Wales 03/05/2013, 12:10
Canolbarth Môn Nicola Roberts Plaid Cymru - The Party of Wales 03/05/2013, 12:10
Llifon Richard Dew Annibynnol / Independent 03/05/2013, 16:15
Llifon Gwilym O.Jones 03/05/2013, 16:15
Lligwy Derlwyn Rees Hughes Independent / Annibynnol 03/05/2013, 14:54
Lligwy Vaughan Hughes Plaid Cymru - The Party of Wales 03/05/2013, 14:54
Lligwy Ieuan Williams Annibynnol / Independent 03/05/2013, 14:54
Seiriol Lewis Davies Plaid Cymru - The Party of Wales 03/05/2013, 13:48
Seiriol Carwyn Jones Plaid Cymru - The Party of Wales 03/05/2013, 13:48
Seiriol Alwyn Rowlands Welsh Labour / Llafur Cymru 03/05/2013, 13:48
Talybolion John Griffith Plaid Cymru - The Party of Wales 03/05/2013, 15:30
Talybolion Kenneth Pritchard Hughes Annibynnol / Independent 03/05/2013, 15:30
Talybolion Llinos Medi Huws Plaid Cymru - The Party of Wales 03/05/2013, 15:30
Twrcelyn Will Betws Hughes Annibynnol... 03/05/2013, 15:05
Twrcelyn Aled Morris Jones Democratiaid Rhyddfrydol Cymru / Welsh Liberal Democrats 03/05/2013, 15:05
Twrcelyn Richard Owain Jones Annibynnol / Independent 03/05/2013, 15:05
Ynys Gybi Trefor Lloyd Hughes Plaid Cymru - The Party of Wales 03/05/2013, 16:30
Ynys Gybi Jeffrey M.Evans Annibynnol 03/05/2013, 16:30
Ynys Gybi Dafydd Rhys Thomas Annibynnol / Independent 03/05/2013, 16:30