Datgan diddordeb

Nodwch nad yw Aelodau Cyfetholedig wedi'u rhestru isod o dan y cwymplen Cynghorydd. Defnyddiwch y blwch Amrediad Dyddiad i chwilio am unrhyw Datgan diddordeb.

 Datganiadau

Cyfarfod:  Dydd Mercher, 5ed Hydref, 2022 1.00 o'r gloch - Pwyllgor Cynllunio a Gorchmynion

Gweddill y Ceisiadau


Cyfarfod:  Dydd Mercher, 2ail Tachwedd, 2022 1.00 o'r gloch - Pwyllgor Cynllunio a Gorchmynion

7. Ceidiadau'n Codi


Cyfarfod:  Dydd Mercher, 2ail Tachwedd, 2022 1.00 o'r gloch - Pwyllgor Cynllunio a Gorchmynion

12. Gweddill y Ceisiadau


Cyfarfod:  Dydd Mercher, 7fed Rhagfyr, 2022 1.00 o'r gloch - Pwyllgor Cynllunio a Gorchmynion

7. Ceisiadau'n Codi


Cyfarfod:  Dydd Mercher, 7fed Rhagfyr, 2022 1.00 o'r gloch - Pwyllgor Cynllunio a Gorchmynion

12. Gweddill y Ceisiadau


Cyfarfod:  Dydd Iau, 15fed Rhagfyr, 2022 1.00 o'r gloch - Pwyllgor Cynllunio a Gorchmynion

6. Gweddill y Ceisiadau


Cyfarfod:  Dydd Mercher, 11eg Ionawr, 2023 1.00 o'r gloch - Pwyllgor Cynllunio a Gorchmynion

7. Ceisiadau'n Codi


Cyfarfod:  Dydd Mercher, 11eg Ionawr, 2023 1.00 o'r gloch - Pwyllgor Cynllunio a Gorchmynion

12. Gweddill y Ceisiadau


Cyfarfod:  Dydd Mercher, 1af Chwefror, 2023 1.00 o'r gloch - Pwyllgor Cynllunio a Gorchmynion

12. Gweddill y Ceisiadau


Cyfarfod:  Dydd Mercher, 1af Mawrth, 2023 1.00 o'r gloch - Pwyllgor Cynllunio a Gorchmynion

7. Ceisiadau'n Codi


Cyfarfod:  Dydd Mercher, 1af Mawrth, 2023 1.00 o'r gloch - Pwyllgor Cynllunio a Gorchmynion

12. Gweddill y Ceisiadau