Datgan diddordeb

Nodwch nad yw Aelodau Cyfetholedig wedi'u rhestru isod o dan y cwymplen Cynghorydd. Defnyddiwch y blwch Amrediad Dyddiad i chwilio am unrhyw Datgan diddordeb.

 Datganiadau

Cyfarfod:  Dydd Mawrth, 19eg Ebrill, 2022 2.00 o'r gloch - Pwyllgor Llywodraethu ac Archwilio

2. Penodi Aelodau Lleyg ar y Pwyllgor Llywodraethu ac Archwilio


Cyfarfod:  Dydd Mercher, 28ain Medi, 2022 1.00 o'r gloch - Pwyllgor Llywodraethu ac Archwilio

10. Archwilio Allanol: Taliadau Uniongyrchol ar gyfer Gofal Cymdeithasol i Oedolion