Datgan diddordeb

Nodwch nad yw Aelodau Cyfetholedig wedi'u rhestru isod o dan y cwymplen Cynghorydd. Defnyddiwch y blwch Amrediad Dyddiad i chwilio am unrhyw Datgan diddordeb.

 Datganiadau

Cyfarfod:  Dydd Mercher, 23ain Tachwedd, 2022 2.00 o'r gloch - Pwyllgor Sgriwtini Partneriaeth ac Adfywio

4. Adroddiad Blynyddol Partneriaeth Diogelwch Cymunedol Gwynedd ac Ynys Môn: 2021/22


Cyfarfod:  Dydd Mawrth, 17eg Ionawr, 2023 2.00 o'r gloch - Pwyllgor Sgriwtini Partneriaeth ac Adfywio

5. Cynllun Lleisiant Drafft Bwrdd Gwasanaethau Cyhoeddus Gwynedd a Ynys Môn : 2023/2028


Cyfarfod:  Dydd Mawrth, 17eg Ionawr, 2023 2.00 o'r gloch - Pwyllgor Sgriwtini Partneriaeth ac Adfywio

6. Adroddiad Cynnydd Ch 2 - 2022/2023 : Bwrdd Uchelgais Economaidd Gogledd Cymru


Cyfarfod:  Dydd Mercher, 15fed Mawrth, 2023 2.00 o'r gloch - Pwyllgor Sgriwtini Partneriaeth ac Adfywio

6. Adroddiad Cynnydd Ch3: 2022/23 Bwrdd Uchelgais Economaidd Gogledd Cymru


Cyfarfod:  Dydd Mercher, 21ain Mehefin, 2023 2.00 o'r gloch - Pwyllgor Sgriwtini Partneriaeth ac Adfywio

7. Adroddiad Blynyddol - Bwrdd Gwasanaethau Cyhoeddus Gwynedd a Ynys Môn