Datgan diddordeb

Nodwch nad yw Aelodau Cyfetholedig wedi'u rhestru isod o dan y cwymplen Cynghorydd. Defnyddiwch y blwch Amrediad Dyddiad i chwilio am unrhyw Datgan diddordeb.

 Datganiadau

Cyfarfod:  Dydd Mawrth, 21ain Mehefin, 2022 2.00 o'r gloch - Pwyllgor Sgriwtini Partneriaeth ac Adfywio

7. Eitem er gwybodaeth


Cyfarfod:  Dydd Mercher, 23ain Tachwedd, 2022 2.00 o'r gloch - Pwyllgor Sgriwtini Partneriaeth ac Adfywio

4. Adroddiad Blynyddol Partneriaeth Diogelwch Cymunedol Gwynedd ac Ynys Môn: 2021/22