Datgan diddordeb

Nodwch nad yw Aelodau Cyfetholedig wedi'u rhestru isod o dan y cwymplen Cynghorydd. Defnyddiwch y blwch Amrediad Dyddiad i chwilio am unrhyw Datgan diddordeb.

 Datganiadau

Cyfarfod:  Dydd Mawrth, 19eg Medi, 2023 2.00 o'r gloch - Pwyllgor Sgriwtini Partneriaeth ac Adfywio

4. Gwasanaeth Tân ac Achub Gogledd Cymru (Adolygiad Darpariaeth Brys)


Cyfarfod:  Dydd Iau, 18fed Ionawr, 2024 10.00 o'r gloch - Pwyllgor Sgriwtini Partneriaeth ac Adfywio

4. Moderneiddio Cyfleon Dydd : Anableddau Dysgu (ardal Caergybi)