Datgan diddordeb

Nodwch nad yw Aelodau Cyfetholedig wedi'u rhestru isod o dan y cwymplen Cynghorydd. Defnyddiwch y blwch Amrediad Dyddiad i chwilio am unrhyw Datgan diddordeb.

 Datganiadau

Cyfarfod:  Dydd Iau, 27ain Hydref, 2022 2.00 o'r gloch - Cyngor Sir Ynys Môn

4. Hunan Asesiad Corfforaethol 2022


Cyfarfod:  Dydd Iau, 27ain Hydref, 2022 2.00 o'r gloch - Cyngor Sir Ynys Môn

5. Adroddiad Perfformiad Blynyddol 2021/22