Datgan diddordeb

Nodwch nad yw Aelodau Cyfetholedig wedi'u rhestru isod o dan y cwymplen Cynghorydd. Defnyddiwch y blwch Amrediad Dyddiad i chwilio am unrhyw Datgan diddordeb.

 Datganiadau

Cyfarfod:  Dydd Mawrth, 8fed Medi, 2020 10.30 o'r gloch - Cyngor Sir Ynys Môn

6. Ymestyn y terfyn amser o dan Adran 85 o Ddeddf Llywodraeth Leol 1972


Cyfarfod:  Dydd Mercher, 7fed Hydref, 2020 1.00 o'r gloch - Pwyllgor Cynllunio a Gorchmynion

12. Gweddill y Ceisiadau


Cyfarfod:  Dydd Mercher, 3ydd Mawrth, 2021 1.00 o'r gloch - Pwyllgor Cynllunio a Gorchmynion

6. Ceisiadau fydd yn cael eu gohirio


Cyfarfod:  Dydd Mercher, 3ydd Mawrth, 2021 1.00 o'r gloch - Pwyllgor Cynllunio a Gorchmynion

11. Cynigion Datblygu a gyflwynwyd gan Gynghorwyr a Swyddogion


Cyfarfod:  Dydd Mercher, 7fed Ebrill, 2021 1.00 o'r gloch - Pwyllgor Cynllunio a Gorchmynion

7. Ceisiadau'n Codi


Cyfarfod:  Dydd Mercher, 7fed Ebrill, 2021 1.00 o'r gloch - Pwyllgor Cynllunio a Gorchmynion

12. Gweddill y Ceisiadau