Datgan diddordeb

Nodwch nad yw Aelodau Cyfetholedig wedi'u rhestru isod o dan y cwymplen Cynghorydd. Defnyddiwch y blwch Amrediad Dyddiad i chwilio am unrhyw Datgan diddordeb.

 Datganiadau

Cyfarfod:  Dydd Mawrth, 1af Medi, 2020 2.00 o'r gloch - Pwyllgor Llywodraethu ac Archwilio

4. Adroddiad Blynyddol - Pryderon, Cwynion a Chwythu'r Chwiban 2019/20


Cyfarfod:  Dydd Mawrth, 8fed Medi, 2020 10.30 o'r gloch - Cyngor Sir Ynys Môn

6. Ymestyn y terfyn amser o dan Adran 85 o Ddeddf Llywodraeth Leol 1972


Cyfarfod:  Dydd Mawrth, 9fed Chwefror, 2021 2.00 o'r gloch - Pwyllgor Llywodraethu ac Archwilio

10. Siartr Archwilio Mewnol