Hyfforddiant

Nodwch nad yw Aelodau Cyfetholedig wedi'u rhestru isod o dan y cwymplen Cynghorydd. Defnyddiwch y blwch Amrediad Dyddiad i chwilio am unrhyw Hyfforddiant.

 Hyfforddiant wedi'i gofrestru

  • 25/03/2024 - Rent Smart Wales Session / Sesiwn Rhentu Doeth Cymru
  • 21/03/2024 - Group 6: Strengthening Leadership (VAWDASV) / Gr┼Áp 6: Cryfhau Arweinyddiaeth (VAWDASV) |
  • 21/02/2024 - Anti-Racism / Gwrth-Hiliaeth
  • 04/12/2023 - Fraud and Corruption / Ymwybyddiaeth Twyll a Llygredd
  • 30/11/2023 - Gypsies and Travellers Cultural Awareness / Ymwybyddiaeth Diwylliannol Sipsiwn a Theithwyr