Hyfforddiant

Nodwch nad yw Aelodau Cyfetholedig wedi'u rhestru isod o dan y cwymplen Cynghorydd. Defnyddiwch y blwch Amrediad Dyddiad i chwilio am unrhyw Hyfforddiant.

 Hyfforddiant wedi'i gofrestru

  • 10/10/2022 - Cydraddoldeb, Amrywiaeth a Chynhwysiant / Equality, Diversity a& Inclusion
  • 27/09/2022 - Cyflwyno Cynllunio / Presenting Planning
  • 22/09/2022 - Hyfforddiant Ymwybyddiaeth Sgriwtini / Scrutiny Awareness Tranining
  • 20/09/2022 - Diogelau Ymwybyddiaeth / Safeguarding Awareness