Presenoldeb yn y cyfarfod

Dydd Iau, 24ain Gorffennaf, 2014 2.00 o'r gloch, Pwyllgor Sgriwtini Partneriaeth ac Adfywio

Lleoliad:   Committee Room 1, Council Offices, Llangefni

Cyswllt:    Mrs. Mairwen Hughes
 

Presenoldeb yn y cyfarfod
Mynychwr Rôl Yn bresennol Attendance comment
Councillor John Griffith Aelod o'r Pwyllgor Yn bresennol
Councillor Derlwyn Rees Hughes Cadeirydd/Chair Yn bresennol
Cynghorydd Kenneth P Hughes Advisory Member Yn bresennol
Councillor William Thomas Hughes Aelod o'r Pwyllgor Yn bresennol
Councillor Carwyn Jones Aelod o'r Pwyllgor Ymddiheuriadau
Councillor Richard Owain Jones Aelod o'r Pwyllgor Ymddiheuriadau
Councillor Robert Llewelyn Jones Aelod o'r Pwyllgor Yn bresennol
Councillor Alun Wyn Mummery Is-Gadeirydd/Vice-Chair Yn bresennol
Councillor Dylan Rees Aelod o'r Pwyllgor Yn bresennol
Mr Keith Roberts Co-Optee Ymddiheuriadau
Councillor Dafydd Rhys Thomas Aelod o'r Pwyllgor Ymddiheuriadau
Rev. Robert Townsend Co-Optee Absennol