Presenoldeb yn y cyfarfod

Dydd Mawrth, 12fed Ebrill, 2016 2.00 o'r gloch, Pwyllgor Sgriwtini Partneriaeth ac Adfywio

Lleoliad:   Committee Room 1, Council Offices, Llangefni

Cyswllt:    Mairwen Hughes
 

Presenoldeb yn y cyfarfod
Mynychwr Rôl Yn bresennol
Councillor John Griffith Aelod o'r Pwyllgor Yn bresennol
Councillor Derlwyn Rees Hughes Cadeirydd/Chair Yn bresennol
Councillor William Thomas Hughes Aelod o'r Pwyllgor Yn bresennol
Councillor Carwyn Jones Aelod o'r Pwyllgor Yn bresennol
Councillor Richard Owain Jones Aelod o'r Pwyllgor Yn bresennol
Councillor Robert Llewelyn Jones Aelod o'r Pwyllgor Yn bresennol
Gerallt Llewelyn Jones Co-Optee A ddisgwylid
Councillor Alun Wyn Mummery Is-Gadeirydd/Vice-Chair Yn bresennol
Councillor Dylan Rees Aelod o'r Pwyllgor Yn bresennol
Mr Keith Roberts Co-Optee Yn bresennol
Councillor Dafydd Rhys Thomas Aelod o'r Pwyllgor Yn bresennol
Rev. Robert Townsend Co-Optee A ddisgwylid