Presenoldeb yn y cyfarfod

Dydd Mawrth, 2ail Chwefror, 2016 2.00 o'r gloch, Pwyllgor Sgriwtini Partneriaeth ac Adfywio

Lleoliad:   Committee Room 1, Council Offices, Llangefni

Cyswllt:    Mairwen Hughes
 

Presenoldeb yn y cyfarfod
Mynychwr Rôl Yn bresennol
Councillor John Griffith Aelod o'r Pwyllgor Yn bresennol
Councillor Derlwyn Rees Hughes Cadeirydd/Chair Yn bresennol
Councillor William Thomas Hughes Aelod o'r Pwyllgor Absennol
Councillor Carwyn Jones Aelod o'r Pwyllgor Yn bresennol
Councillor Richard Owain Jones Aelod o'r Pwyllgor Yn bresennol
Councillor Robert Llewelyn Jones Aelod o'r Pwyllgor Ymddiheuriadau
Gerallt Llewelyn Jones Co-Optee Absennol
Councillor Alun Wyn Mummery Is-Gadeirydd/Vice-Chair Yn bresennol
Councillor Dylan Rees Aelod o'r Pwyllgor Yn bresennol
Mr Keith Roberts Co-Optee Yn bresennol
Councillor Dafydd Rhys Thomas Aelod o'r Pwyllgor Ymddiheuriadau
Rev. Robert Townsend Co-Optee Absennol