Presenoldeb yn y cyfarfod

Dydd Gwener, 13eg Mai, 2016 3.30 o'r gloch, Pwyllgor Sgriwtini Partneriaeth ac Adfywio

Lleoliad:   Ystafell Bwyllgor 1, Swyddfeydd y Cyngor, Llangefni

Cyswllt:    Shirley Cooke
 

Presenoldeb yn y cyfarfod
Mynychwr Rôl Yn bresennol
Councillor Derlwyn Rees Hughes Cadeirydd/Chair Yn bresennol
Cynghorydd Trefor Lloyd Hughes MBE Aelod o'r Pwyllgor Yn bresennol
Councillor William Thomas Hughes Aelod o'r Pwyllgor Absennol
Councillor Carwyn Jones Aelod o'r Pwyllgor Yn bresennol
Councillor Richard Owain Jones Aelod o'r Pwyllgor Ymddiheuriadau
Councillor Robert Llewelyn Jones Aelod o'r Pwyllgor Yn bresennol
Councillor Alun Wyn Mummery Is-Gadeirydd/Vice-Chair Yn bresennol
Councillor Dylan Rees Aelod o'r Pwyllgor Yn bresennol
Councillor Dafydd Rhys Thomas Aelod o'r Pwyllgor Yn bresennol
Gerallt Llewelyn Jones Co-Optee Absennol
Mr Keith Roberts Co-Optee Absennol
Rev. Robert Townsend Co-Optee Absennol