Presenoldeb yn y cyfarfod

Dydd Mawrth, 22ain Tachwedd, 2016 2.00 o'r gloch, Pwyllgor Sgriwtini Partneriaeth ac Adfywio

Lleoliad:   Council Chamber, Council Offices, Llangefni

Cyswllt:    Mrs. Mairwen Hughes
 

Presenoldeb yn y cyfarfod
Mynychwr Rôl Yn bresennol
Councillor Jim Evans Aelod o'r Pwyllgor Yn bresennol
Councillor Derlwyn Rees Hughes Cadeirydd/Chair Yn bresennol
Councillor Trefor Lloyd Hughes Aelod o'r Pwyllgor Yn bresennol
Councillor Carwyn Jones Aelod o'r Pwyllgor Yn bresennol
Councillor Richard Owain Jones Aelod o'r Pwyllgor Ymddiheuriadau
Councillor Robert Llewelyn Jones Aelod o'r Pwyllgor Yn bresennol
Gerallt Llewelyn Jones Co-Optee A ddisgwylid
Cynghorydd Jeffrey M.Evans Guest A ddisgwylid
Councillor Alun Wyn Mummery Is-Gadeirydd/Vice-Chair Yn bresennol
Councillor Dylan Rees Aelod o'r Pwyllgor Yn bresennol
Mr Keith Roberts Co-Optee A ddisgwylid
Councillor Dafydd Rhys Thomas Aelod o'r Pwyllgor Yn bresennol
Rev. Robert Townsend Co-Optee A ddisgwylid