Presenoldeb yn y cyfarfod

Dydd Iau, 16eg Chwefror, 2017 2.00 o'r gloch, Pwyllgor Sgriwtini Partneriaeth ac Adfywio

Lleoliad:   Council Chamber, Council Offices, Llangefni

Cyswllt:    Mrs. Mairwen Hughes
 

Presenoldeb yn y cyfarfod
Mynychwr Rôl Yn bresennol
Councillor Jim Evans Aelod o'r Pwyllgor Ymddiheuriadau
Anest Gray Frazer Co-Optee Ymddiheuriadau
Dafydd Gruffydd Aelod o'r Pwyllgor Absennol
Councillor Trefor Lloyd Hughes MBE Aelod o'r Pwyllgor Yn bresennol
Mairwen Hughes Aelod o'r Pwyllgor A ddisgwylid
Councillor Carwyn Jones Aelod o'r Pwyllgor Yn bresennol
Councillor Gwilym O Jones Aelod o'r Pwyllgor Yn bresennol
Councillor Richard Owain Jones Aelod o'r Pwyllgor Ymddiheuriadau
Councillor Robert Llewelyn Jones Aelod o'r Pwyllgor Yn bresennol
Councillor Alun Wyn Mummery Is-Gadeirydd/Vice-Chair Yn bresennol
Councillor Dylan Rees Aelod o'r Pwyllgor Yn bresennol
Mr Keith Roberts Co-Optee Yn bresennol
Councillor Dafydd Rhys Thomas Aelod o'r Pwyllgor Yn bresennol