Presenoldeb yn y cyfarfod

Dydd Iau, 20fed Ebrill, 2017 2.00 o'r gloch, Pwyllgor Sgriwtini Partneriaeth ac Adfywio

Lleoliad:   Council Chamber, Council Offices, Llangefni

Cyswllt:    Mrs. Mairwen Hughes
 

Presenoldeb yn y cyfarfod
Mynychwr Rôl Yn bresennol
Councillor Jim Evans Aelod o'r Pwyllgor Yn bresennol
Anest Gray Frazer Co-Optee Absennol
Dafydd Gruffydd Aelod o'r Pwyllgor Absennol
Councillor Trefor Lloyd Hughes MBE Aelod o'r Pwyllgor Ymddiheuriadau
Mairwen Hughes Aelod o'r Pwyllgor A ddisgwylid
Councillor Carwyn Jones Aelod o'r Pwyllgor Ymddiheuriadau
Councillor Richard Owain Jones Aelod o'r Pwyllgor Yn bresennol
Councillor Robert Llewelyn Jones Aelod o'r Pwyllgor Yn bresennol
Councillor Alun Wyn Mummery Is-Gadeirydd/Vice-Chair Yn bresennol
Councillor Dylan Rees Aelod o'r Pwyllgor Yn bresennol
Mr Keith Roberts Co-Optee Yn bresennol
Councillor Dafydd Rhys Thomas Aelod o'r Pwyllgor Ymddiheuriadau