Presenoldeb yn y cyfarfod

Dydd Iau, 24ain Tachwedd, 2016 1.00 o'r gloch, Cyd-Bwyllgor Trin Gwastraff Gweddilliol Gogledd Cymru

Presenoldeb yn y cyfarfod
Mynychwr Rôl Yn bresennol Attendance comment
Councillor Richard A Dew Aelod o'r Pwyllgor A ddisgwylid
Councillor J Arwel Roberts Aelod o'r Pwyllgor A ddisgwylid