Presenoldeb yn y cyfarfod

Dydd Mawrth, 27ain Mehefin, 2017 2.00 o'r gloch, Pwyllgor Sgriwtini Partneriaeth ac Adfywio

Lleoliad:   Committee Room 1, Council Offices, Llangefni

Cyswllt:    Mairwen Hughes
 

Presenoldeb yn y cyfarfod
Mynychwr Rôl Yn bresennol Attendance comment
Anest Gray Frazer Co-Optee Absennol
Dafydd Gruffydd Aelod o'r Pwyllgor Absennol
Councillor Glyn Haynes Aelod o'r Pwyllgor Yn bresennol
Councillor Vaughan Hughes Aelod o'r Pwyllgor Yn bresennol
Mairwen Hughes Aelod o'r Pwyllgor A ddisgwylid
Councillor Eric Wyn Jones Aelod o'r Pwyllgor Yn bresennol
Councillor Gwilym O Jones Cadeirydd/Chair Yn bresennol
Councillor Robert Llewelyn Jones Is-Gadeirydd/Vice-Chair Yn bresennol
Councillor Alun Wyn Mummery Aelod o'r Pwyllgor Ymddiheuriadau
Councillor Alun Roberts Aelod o'r Pwyllgor Ymddiheuriadau
Councillor Dafydd Roberts Aelod o'r Pwyllgor Yn bresennol
Councillor Margaret Murley Roberts Aelod o'r Pwyllgor Yn bresennol
Mr Keith Roberts Co-Optee Absennol
Councillor Robin Wyn Williams Aelod o'r Pwyllgor Yn bresennol