Presenoldeb yn y cyfarfod

Dydd Mercher, 31ain Mai, 2017 4.10 o'r gloch, Pwyllgor Sgriwtini Partneriaeth ac Adfywio

Lleoliad:   Siambr y Cyngor - Swyddfeydd y Cyngor, Llangefni

Cyswllt:    Mairwen Hughes
 

Presenoldeb yn y cyfarfod
Mynychwr Rôl Yn bresennol
Cynghorydd Glyn Haynes Aelod o'r Pwyllgor Yn bresennol
Cynghorydd Vaughan Hughes Aelod o'r Pwyllgor Yn bresennol
Mairwen Hughes Aelod o'r Pwyllgor A ddisgwylid
Cynghorydd Eric Wyn Jones Aelod o'r Pwyllgor Yn bresennol
Cynghorydd Gwilym O Jones Aelod o'r Pwyllgor Yn bresennol
Cynghorydd Robert Ll Jones Aelod o'r Pwyllgor Yn bresennol
Cynghorydd Alun Wyn Mummery Aelod o'r Pwyllgor Yn bresennol
Cynghorydd Alun Roberts Aelod o'r Pwyllgor Yn bresennol
Cynghorydd Dafydd Roberts Aelod o'r Pwyllgor Yn bresennol
Cynghorydd Margaret Murley Roberts Aelod o'r Pwyllgor Yn bresennol
Cynghorydd Robin Wyn Williams Aelod o'r Pwyllgor Yn bresennol