Presenoldeb yn y cyfarfod

Dydd Mawrth, 7fed Medi, 2021 10.00 o'r gloch, Panel Rhiantu Corfforaethol

Lleoliad:   Cyfarfod Rhithiol

Cyswllt:    Ann Holmes
 

Presenoldeb yn y cyfarfod
Mynychwr Rôl Yn bresennol
Liz Fletcher BCUHB Public Yn bresennol
Councillor Richard Griffiths Aelod o'r Pwyllgor Ymddiheuriadau
Councillor Llinos Medi Huws Aelod o'r Pwyllgor Yn bresennol
Barbara Jones Public Yn bresennol
Councillor R Meirion Jones Aelod o'r Pwyllgor Yn bresennol
Councillor Alun Mummery Aelod o'r Pwyllgor Absennol
Councillor Margaret Murley Roberts Aelod o'r Pwyllgor Ymddiheuriadau