Presenoldeb yn y cyfarfod

Dydd Mawrth, 7fed Rhagfyr, 2021 10.00 o'r gloch, Panel Rhiantu Corfforaethol - Mae Rhiantu Corfforaethol yn awr yn swyddogaeth y Panel Gwella Gwasanaethau Cymdeithasol

Lleoliad:   Cyfarfod Rthithiol

Cyswllt:    Ann Holmes
 

Presenoldeb yn y cyfarfod
Mynychwr Rôl Yn bresennol Attendance comment
Liz Fletcher BCUHB Public Yn bresennol
Councillor Richard Griffiths Aelod o'r Pwyllgor Yn bresennol
Councillor Llinos Medi Huws Aelod o'r Pwyllgor Yn bresennol
Barbara Jones Public Yn bresennol
Councillor R Meirion Jones Aelod o'r Pwyllgor Yn bresennol
Councillor Alun Mummery Aelod o'r Pwyllgor Absennol
Councillor Margaret Murley Roberts Aelod o'r Pwyllgor Ymddiheuriadau