Presenoldeb yn y cyfarfod

Dydd Mawrth, 15fed Mawrth, 2022 10.00 o'r gloch, Panel Rhiantu Corfforaethol

Cyswllt:    Ann Holmes
 

Presenoldeb yn y cyfarfod
Mynychwr Rôl Yn bresennol Attendance comment
Liz Fletcher BCUHB Public A ddisgwylid
Cynghorydd Richard Griffiths Aelod o'r Pwyllgor A ddisgwylid
Cynghorydd Llinos Medi Huws Aelod o'r Pwyllgor A ddisgwylid
Barbara Jones Public A ddisgwylid
Cynghorydd R Meirion Jones Aelod o'r Pwyllgor A ddisgwylid
Cynghorydd Alun Wyn Mummery Aelod o'r Pwyllgor A ddisgwylid
Cynghorydd Margaret Murley Roberts Aelod o'r Pwyllgor A ddisgwylid