Presenoldeb yn y cyfarfod

Dydd Mawrth, 15fed Mawrth, 2022 10.00 o'r gloch, Panel Rhiantu Corfforaethol - Mae Rhiantu Corfforaethol yn awr yn swyddogaeth y Panel Sgriwtini Gwasanaethau Cymdeithasol

Lleoliad:   Cyfarfod Rhithiol

Cyswllt:    Ann Holmes
 

Presenoldeb yn y cyfarfod
Mynychwr Rôl Yn bresennol Attendance comment
Liz Fletcher BCUHB Public Ymddiheuriadau
Councillor Richard Griffiths Aelod o'r Pwyllgor Absennol
Barbara Jones Public Yn bresennol
Councillor R Meirion Jones Aelod o'r Pwyllgor Yn bresennol
Councillor Llinos Medi Huws Aelod o'r Pwyllgor Yn bresennol
Councillor Alun Mummery Aelod o'r Pwyllgor Absennol
Councillor Margaret Murley Roberts Aelod o'r Pwyllgor Yn bresennol