Presenoldeb yn y cyfarfod

Dydd Mawrth, 6ed Rhagfyr, 2022 2.00 o'r gloch, Cyngor Sir Ynys Môn

Lleoliad:   Cyfarfod Hybrid - Siambr y Cyngor, Swyddfeydd y Cyngor, Llangefni /Yn rhithiol drwy Zoom

Cyswllt:    Mrs Mairwen Hughes
 

Presenoldeb yn y cyfarfod
Mynychwr Rôl Yn bresennol Attendance comment
Rhys Hughes Council Staff A ddisgwylid
Fôn Roberts Council Staff A ddisgwylid
Councillor Glyn Haynes Aelod o'r Pwyllgor A ddisgwylid
Councillor Trefor Lloyd Hughes MBE Aelod o'r Pwyllgor A ddisgwylid
Councillor Llinos Medi Aelod o'r Pwyllgor A ddisgwylid
Councillor Aled Morris Jones Aelod o'r Pwyllgor A ddisgwylid
Councillor Carwyn Jones Aelod o'r Pwyllgor A ddisgwylid
Councillor Gwilym O Jones Aelod o'r Pwyllgor A ddisgwylid
Councillor Robert Llewelyn Jones Aelod o'r Pwyllgor A ddisgwylid
Councillor Alun Mummery Aelod o'r Pwyllgor A ddisgwylid
Councillor Dylan Rees Aelod o'r Pwyllgor A ddisgwylid
Councillor Alun Roberts Aelod o'r Pwyllgor A ddisgwylid
Councillor Dafydd Roberts Cadeirydd/Chair A ddisgwylid
Councillor Margaret Murley Roberts Is-Gadeirydd/Vice-Chair A ddisgwylid
Councillor Nicola Roberts Aelod o'r Pwyllgor A ddisgwylid
Councillor Dafydd Rhys Thomas Aelod o'r Pwyllgor A ddisgwylid
Councillor Ieuan Williams Aelod o'r Pwyllgor A ddisgwylid
Councillor Robin Wyn Williams Aelod o'r Pwyllgor A ddisgwylid
Ms Lynn Ball Swyddog A ddisgwylid
Carys Edwards Swyddog A ddisgwylid
Marc Jones Swyddog A ddisgwylid
Mairwen Hughes Aelod o'r Pwyllgor A ddisgwylid
Councillor Jeff M Evans Aelod o'r Pwyllgor A ddisgwylid
Councillor Gary Pritchard Aelod o'r Pwyllgor A ddisgwylid
Councillor Alwen Pennant Watkin Aelod o'r Pwyllgor A ddisgwylid
Councillor Arfon Wyn Aelod o'r Pwyllgor A ddisgwylid
Councillor Derek Owen Aelod o'r Pwyllgor A ddisgwylid
Councillor Douglas Massie Fowlie Aelod o'r Pwyllgor A ddisgwylid
Councillor Dyfed Wyn Jones Aelod o'r Pwyllgor A ddisgwylid
Councillor Euryn Morris Aelod o'r Pwyllgor A ddisgwylid
Councillor Geraint ap Ifan Bebb Aelod o'r Pwyllgor A ddisgwylid
Councillor John Ifan Jones Aelod o'r Pwyllgor A ddisgwylid
Councillor Jackie Lewis Aelod o'r Pwyllgor A ddisgwylid
Councillor Keith Roberts Aelod o'r Pwyllgor A ddisgwylid
Councillor Ken Taylor Aelod o'r Pwyllgor A ddisgwylid
Councillor Llio Angharad Owen Aelod o'r Pwyllgor A ddisgwylid
Councillor Liz Wood Aelod o'r Pwyllgor A ddisgwylid
Councillor Neville Evans Aelod o'r Pwyllgor A ddisgwylid
Councillor Non Dafydd Aelod o'r Pwyllgor A ddisgwylid
Councillor Paul Ellis Aelod o'r Pwyllgor A ddisgwylid
Councillor Pip O'Neill Aelod o'r Pwyllgor A ddisgwylid