Cynghorau tref a chymuned

Cyngor Cymdeithas Llanddyfnan

Disgrifiad

Gall Cynghorau Tref a Chymuned gynnig cyngor a chymorth efo nifer o faterion lleol.

Gwybodaeth cyswllt

Cyswllt:
Mr Graham Owen

Cyfeiriad: 
Parc Uchaf
Rhosmeirch
Llangefni
Ynys Môn
LL77 7NQ

Ffôn:  01248 750974

E-bost:  llanddyfnancc@btinternet.com