Cynghorydd Peter S Rogers

Plaid: Annibynnwyr Môn

Adran Etholiadol: Bro Aberffraw

Cynghorwyr eraill sy'n cynrychioli Adran Etholiadol: