Gwasanaethau'r Cyngor:

Eich Cynghorwyr

Mae 30 aelod etholedig (cynghorwyr) ar Gyngor Sir Ynys Môn yn cynrychioli yr amrywiol ardaloedd. Mae cyfansoddiad gwleidyddol y Cyngor gyda 12 Aelod Annibynnol, 12 Aelod Plaid Cymru, 2 Aelod Plaid Llafur, 2 Aelod Grwp Chwyldraod, 1Aelod Democratiaid Rhyddfrydol Cymru ( Aelod heb ymuno) ac 1 Aelod arall heb ymuno. Diffinir Aelod heb ymuno fel Aelod sydd ddim yn rhan o Grwp gwleidyddol ar y Cyngor. Mae cynghorwyr yn gyfrifol am wneud penderfyniadau am wasanaethau lleol ar ran y gymuned er enghraifft casglu sbwriel a gwasanaethau hamdden, a chytuno cyllidebau a thaliadau treth cyngor.

 

Llyfrnodwch gyda:
| More |

Beth yw'r rhain?