Manylion y penderfyniad

Cofnodion y Cyfarfod Blaenorol

Y sawl sy'n gwneud penderfyniad : Pwyllgor Llywodraethu ac Archwilio

Statws Penderfyniad : Argymhellion wedi cymeradwyo

Is AllweddolPenderfyniad?: Na

yn amodol ar gael ei alw i mewn?: Na

Penderfyniad:

Cyflwynwyd cofnodion y cyfarfod blaenorol o’r Pwyllgor Archwilio a Llywodraeth a gynhaliwyd 11 Chwefror, 2020 a chadarnhawyd eu bod yn gywir.

 

Dyddiad cyhoeddi: 21/07/2020

Dyddiad y penderfyniad: 21/07/2020

Penderfynwyd yn y Cyfarfod: 21/07/2020 - Pwyllgor Llywodraethu ac Archwilio

Dogfennau Cefnogol: