Canlyniadau'r etholiad

Most recent elections:

Etholiad Cynulliad Cenedlaethol Cymru (EtholaethYnys Môn)

Etholiad Seneddol

Etholiadau Lleol

Etholiadau Tref a Chymuned

General Election