Eich Aelodau o Senedd Ewrop

Mae'r Aelodau o Senedd Ewrop (ASEau), sydd wedi'u hethol yn 2019 gan gynrychiolaeth gyfrannol, yn cynrychioli Cymru gyfan. Cysylltwch ag unrhyw un ohonynt am help a chyngor ar faterion Ewropeaidd.

Cysylltwch â Senedd Ewrop:

Europe House
32 Smith Square
London
SW1P 3EU
Ffôn: +44 (0)20 7227 4300 (DU)
Ffôn: +44 (0) 20 7227 4302 (DU)
Ebost: eplondon@europarl.europa.eu

Safle We Senedd Ewrop