Chwilio dogfennau

Defnyddiwch y dewisiadau chwilio isod i ddod o hyd i agendâu, adroddiadau a chofnodion o gyfarfodydd pwyllgor.

Archif o agenda a chofnodion ar gyfer pwyllgorau ac is-bwyllgorau y Cyngor. Gallwch ddod o hyd i ddogfennau naill ai trwy chwilio yn ôl allweddeiriau neu drwy bori drwy bwyllgorau. Gallwch weld dogfennau o fewn eich porwr. Os lleolir dogfen trwy chwilio yn ôl allweddeiriau, mae gennych yr opsiwn o lawrlwytho darnau o'r ddogfen, yn hytrach na'r ffeil gyfan.

Opsiynau Uwch