Manylion y penderfyniad

Draft Statement of Accounts 2019/20

Y sawl sy'n gwneud penderfyniad : Pwyllgor Llywodraethu ac Archwilio

Statws Penderfyniad : Argymhellion wedi cymeradwyo

Is AllweddolPenderfyniad?: Na

yn amodol ar gael ei alw i mewn?: Na

Penderfyniad:

Ar ôl ystyried yr adroddiad, penderfynwyd nodi’r prif ddatganiadau ariannol nad oedd wedi’u harchwilio ar gyfer 2019/20.

 

CAMAU YCHWANEGOL A GYNIGIR:

 

           Cyflwyno’r Cod Llywodraethu Lleol i'r Pwyllgor maes o law cyn iddo gael ei adolygu a'i ddiweddaru.

           Bod y Rheolwr Rhaglenni, Cynllunio Busnes a Pherfformiad yn gofyn i'r Prif Weithredwr / yr Uwch-dîm Arweinyddiaeth ystyried priodoldeb gwahodd dau Aelod Lleyg y Pwyllgor i'r sesiynau briffio misol i bob aelod ar ddatblygiadau mawr.  

Dyddiad cyhoeddi: 21/07/2020

Dyddiad y penderfyniad: 21/07/2020

Penderfynwyd yn y Cyfarfod: 21/07/2020 - Pwyllgor Llywodraethu ac Archwilio

Dogfennau Cefnogol: