Manylion y penderfyniad

Treasury Management Annual Report 2019/20

Y sawl sy'n gwneud penderfyniad : Pwyllgor Llywodraethu ac Archwilio

Statws Penderfyniad : Argymhellion wedi cymeradwyo

Is AllweddolPenderfyniad?: Na

yn amodol ar gael ei alw i mewn?: Na

Penderfyniad:

Penderfynwyd –

 

           Nodi y bydd y ffigurau alldro yn yr adroddiad yn parhau i fod yn rhai dros dro nes bod gwaith archwilio Datganiad Cyfrifon 2019/20 wedi'i gwblhau a'i lofnodi. Byddir yn nodi, fel y bo'n briodol, unrhyw addasiadau sylweddol sy'n deillio o'r ffigurau a gynhwysir yn yr adroddiad.

           Nodi dangosyddion darbodus dros dro a rhai’r trysorlys am 2019/20 yn yr adroddiad.

           Derbyn adroddiad yr Adolygiad Blynyddol ar Reoli'r Trysorlys am 2019/20, a'i argymell i'r Pwyllgor Gwaith heb wneud sylw.

Dyddiad cyhoeddi: 21/07/2020

Dyddiad y penderfyniad: 21/07/2020

Penderfynwyd yn y Cyfarfod: 21/07/2020 - Pwyllgor Llywodraethu ac Archwilio

Dogfennau Cefnogol: