Manylion y penderfyniad

Internal Audit Annual Report 2019/20

Y sawl sy'n gwneud penderfyniad : Pwyllgor Llywodraethu ac Archwilio

Statws Penderfyniad : Argymhellion wedi cymeradwyo

Is AllweddolPenderfyniad?: Na

yn amodol ar gael ei alw i mewn?: Na

Penderfyniad:

Penderfynwyd derbyn yr Adroddiad Blynyddol Archwilio Mewnol ar gyfer 2019/20 a nodi bod y Pennaeth Archwilio a Risg yn fodlon â digonolrwydd ac effeithiolrwydd trefniadau cyffredinol y Cyngor ar gyfer rheoli risg, llywodraethu a rheolaeth fewnol ar yr amod y câi rheolaethau mewnol eu cyflwyno a / neu eu gwella mewn rhai meysydd.

 

NI CHYNIGIWYD UNRHYW GAMAU YCHWANEGOL

Dyddiad cyhoeddi: 21/07/2020

Dyddiad y penderfyniad: 21/07/2020

Penderfynwyd yn y Cyfarfod: 21/07/2020 - Pwyllgor Llywodraethu ac Archwilio

Dogfennau Cefnogol: