Manylion y penderfyniad

Llythyr Blynyddol Ombwdsmon Gwasanaethau Cyhoeddus Cymru 2019/20

Y sawl sy'n gwneud penderfyniad : Pwyllgor Gwaith

Statws Penderfyniad : Er Penderfyniad

Is AllweddolPenderfyniad?: Na

yn amodol ar gael ei alw i mewn?: Na

Penderfyniad:

PENDERFYNWYD derbyn Llythyr  Blynyddol Ombwdsmon Gwasanaethau  Cyhoeddus Cymru ar gyfer 2019/20 ac awdurdodi’r Cyfarwyddwr Swyddogaeth i  ysgrifennu at Ombwdsmon 

Gwasanaethau Cyhoeddus Cymru, erbyn 30 Tachwedd 2020, i gadarnhau hynny ac i ddatgan y bydd y Cyngor yn parhau i

 fonitro cwynion, a thrwy hynny  ddarparu’r wybodaeth angenrheidiol i

 aelodau er mwyn cynorthwyo i graffu ar berfformiad.

Dyddiad cyhoeddi: 26/10/2020

Dyddiad y penderfyniad: 26/10/2020

Penderfynwyd yn y Cyfarfod: 26/10/2020 - Pwyllgor Gwaith

Dogfennau Cefnogol: