Manylion y penderfyniad

Datganiad o Ddiddordeb

Y sawl sy'n gwneud penderfyniad : Pwyllgor Llywodraethu ac Archwilio

Statws Penderfyniad : Argymhellion wedi cymeradwyo

Is KeyPenderfyniad?: Na

yn amodol ar gael ei alw i mewn?: Na

Penderfyniad:

Ni dderbyniwyd yr un datganiad o ddiddordeb.

Dyddiad cyhoeddi: 01/12/2020

Dyddiad y penderfyniad: 01/12/2020

Penderfynwyd yn y Cyfarfod: 01/12/2020 - Pwyllgor Llywodraethu ac Archwilio