Manylion y penderfyniad

Cofnodion

Y sawl sy'n gwneud penderfyniad : Cyngor Sir Ynys Môn

Statws Penderfyniad : Argymhellion wedi cymeradwyo

Is AllweddolPenderfyniad?: Na

yn amodol ar gael ei alw i mewn?: Na

Penderfyniad:

Cadarnhawyd cofnodion y cyfarfodydd canlynol o’r Cyngor Sir fel cofnodion cywir:-

 

·           8 Rhagfyr, 2020

·           2 Chwefror, 2021 (Arbennig)

 

Dyddiad cyhoeddi: 09/03/2021

Dyddiad y penderfyniad: 09/03/2021

Penderfynwyd yn y Cyfarfod: 09/03/2021 - Cyngor Sir Ynys Môn

Dogfennau Cefnogol: